Osho

Citáty, myšlenky

Setkání dvou lidí je dočasné, zatímco spojení člověka s vesmírem je věčné.

Být přirozený znamená se uvolnit. A k nalezení pravdy nepotřebujeme nic jiného, než se naprosto uvolnit.

Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce.

Optimista je ten, kdo přistoupí ráno k oknu a zajásá: "Dobré ráno, Pane Bože!" Pesimista je ten, kdo se ráno přišourá k oknu a zabručí: "Pane Bože, to už je zase ráno?!"

Muž neumí přežít tolik utrpení, kolik dokáže přežít žena.

Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat.

Lidstvo nepotřebuje veřejné služebníky, misionáře a jim podobné. Lidstvo potřebuje víc rozumu.

Sex není problém; celibát ano.

Dospělý je ten, kdo umí být šťasten sám se sebou.

Čistá láska může přežít jen tehdy, když není znehodnocena kladením podmínek. Podmíněná láska není láska.

Chudoba je největší zločin, protože všechny ostatní zločiny jsou zrozeny z chudoby...

Člověk se může dostat do vyššího světa jen pokud si prožil ten nižší. Můžete dosáhnout vyššího světa jen pokud jste prošli vší agónií a extází toho nižšího. Dřív než se lotos stane lotosem, musí se prodrat bahnem - a to bahno je náš svět.

Skutečný problém nikdy nepřichází zvenčí; skutečný problém pochází vždy z vnitřního podráždění.

Život je příležitost. Život je obrovský poklad, a člověk jej jen tak vyhazuje z oken.

Základní právo člověka je být sám sebou.

Život není utrpení ani blaho. Život je prázdné plátno a člověk musí být velmi dovedný.

Člověk je jediný tvor schopný pociťovat nudu; je to jeho nezadatelné právo, část důstojnosti lidské bytosti.

Láska je vždy následována stínem strachu.

Válka je něco, co vytváří dav, národ, politikové, ideologové církve. Mír musí vytvořit každý jednotlivec.

Smrt by měla být klidným přitakáním, láskyplným rozloučením se starými púřáteli, se světem. Neměla by v ní být obsažena ani stopa tragédie.

Politika je jedinou profesí na světě, pro kterou nepotřebujete žádnou kvalifikaci.

Všechno co máme, je jen okamžik.

Život je jediná pravda, která existuje. Není jiný Bůh než život.

Člověk, který neumí milovat, nemůže být ani inteligenti, půvabný, ani krásný. Jeho život bude tragédie.

Herci se mění, ale drama trvá. Vlny se mění, ale oceán je tu stále. Vy se smějete, přestanete, ale začne se smát někdo jiný, protože smích je tu pořád.

Komplex méněcennosti zavádí lidi do politiky, dělá z lidí prezidenty, ministerské předsedy. Komplex méněcennosti vede lidi ke všem druhům ctižádosti, zločinů.

Životní zkušenost je velice trpká. Sladká je jenom v našich představách. Ve skutečnosti je velmi trpká.

Každá víra ukazuje na vaši nevědomost, vaši slepotu, ale dává vám falešný dojem - jako kdybyste věděli.

Hřích je, když se neradujeme ze života.

Člověk by se měl smát celý svůj život. Jestli se dokážete smát v jakékoli situaci, naučíte se jim čelit - a to vám pomůže dospět. Neříkám vám, že nemáte plakat. Ve skutečnosti však když se neumíte smát, neumíte ani plakat. Smích a pláč jdou ruku v ruce, jsou součástí jednoho jevu - autentického bytí v pravdě.

Pravda je věčná a najít ji znamená, že i vy se stanete součástí věčnosti.

Hromadění otravuje srdce. Veškeré hromadění je jedovaté. Pokud budete sdílet, budete jedů zbaveni.

Každá chyba je příležitostí se něčemu naučit.

Víra prostě dokazuje nevědomost, nevědění.

Člověk bez smíchu je jako strom bez květu.

Smutek má svoji hloubku; štěstí je mělké.

Smích se může stát nádherným uvedením do stavu nemyšlení.

Smrt se může stát oslavou, musíme se jen naučit přivítat ji uvolněněji.

Poezie je psána lidmi, kteří zmeškali vlak. Nějak se utěšují psaním poezie o lásce, a lásku neznají.

Všechna vaše náboženství jsou přípravou na peklo.

Žena, která funguje jako prostitutka, se hluboko ve svém nitru odsoudila, protože prodává cosi, co je neocenitelné, neprodejné.

Člověk je experimentující zvíře.

Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu.

Člověk bez lásky může být bohatý, zdravý, slavný, ale nemůže mít zdravou duši, protože neví nic o skutečných hodnotách.

Mateřství způsobí u ženy zásádní změnu, ale otcovství je pouhá sociální instituce.

Život vám dává jedinečnost, smrt vám ji ničí.

Láska je choulostivá věc. Představte si všechen ten hněv, nenávist, majetnictví a žárlivost: jak jen může láska přežít?

Člověk, který prožívá každý okamžik s takovou intenzitou, že se mu život stal rájem, že se mu život sám zdá být božským, nemá potřebu uctívat mrtvé sochy, mrtvé písmo, prohnilé ideologie a hloupé pověry.

Láska je největší léčivá síla v přírodě.

Lidstvo je vrcholem veškeré vesmírné revoluce.

Vlídnost je lidská kvalita, přátelství je zase jenom vztah.

Svět dítěte je plný nevinnosti a čistoty, ale postupně vykročíme na cestu, dlážděnou lží a proradností, a když dozrajeme, jsme staří - nejen tělesně, ale i duševně.

Náboženství slibují, ale nikdy zboží nedodají. Věda nikdy neslibuje, ale vždycky zboží dodá.

Komunismus je ateistické náboženství.

Žádné komentáře
 
Copyright © 2008 Šimi Tvorba webu (style edit by Šimi)